Vanuit de salons, het dek en de kamers aan de zeezijde zie je het IJ en het Noordzeekanaal wat loopt tot de sluizen in IJmuiden die naar de Noordzee leiden

Enig resultaat